Podaci na našim web stranicama su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom i opštim uslovima putovanja, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i 
dostupni su Vam u agenciji.