ID podaci 

11

Ime prezime i kontakt lica zaduženog za prijem reklamacije:

12

Opšte napomene/ OUP / sastavni deo programa organizatora jednodnevnog izleta:

Strana 1.

14

Strana 2.

15

Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

 
Podaci na našim web stranicama su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom i opštim uslovima putovanja, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i 
dostupni su Vam u agenciji.