TAJNA VINOVE LOZE

 

VINARIJA ZVONKO BOGDAN  

SUBOTICA   I   PALIĆKO JEZERO     

 

PROGRAM IZLETA :

Nedelja 07,04,2024 , polazak iz Bogatića u 07h,(planirano) preko Sremske Mitrovice, Rume (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dva dana pred putovanje)

Put nas vodi do  Vinarije Zvonko Bogdan. Kapije širom su otvorene za sve posetioce i ljubitelje koji žele da dožive čari nastanka vina i u prelepom ambijentu uživaju u degustaciji vina koja nose pečat Palićkog vinogorja.  Vinska tura sadrži vođeni obilazak vinograda, vinarije, podruma i degustaciju 3 vrte vina ( po Standard classic line programu)  Trajanje obilaska sa degustacijom vinaje otprilike oko sat, do sat i po vremena.

DOPLATA   :  Obilazak STANDARD – Vođeni obilazak uz degustaciju 3 vrste vina –

Signature line 1,000,00 din.

Sledi vožnja do Subotice, prvo ćemo krenti u pešačko razgledanje starog jezgra grada: palata Ferenca Rajhla –danas Savremena galerija – koju je izgradio najčuveniji subotički arhitekta zahvaljujući kome Subotica i danas izgleda ovako (ulazak u palatu); Korzo- glavno gradsko šetalište; Vojnića palata; trg Slobode; zgrada pozorišta- jednog od najmodernijih pozorišta u Srbiji; Gradska kuća; čuvena Plava Fontana; palata Miše Demetera- današnja zgrada Gradskog muzeja; Subotička Sinagoga- najlepša zgrada i sinagoga u Srbiji i predstavlja zaštićen spomenik kulture ; Trg Cara Jovana Nenada; Biblioteka; zgrada Subotičke gimnazije, palata Austro-ugarske banke, palata Dušana Stojkovića, zgrada nekadašnje Štedionice… Slobodno vreme za šetnju i individualno razgledanje grada.

Izlet nastavljamo prema Palićkom jezeru.Palić, jezero i naselje sa istim imenom, nalazi se 8 kilometara istočno od Subotice. On uvek nudi nešto novo i neponovljivo, a svake sezone su sadržaji na njemu sve bogatiji. Postoje legende koje kažu da je jezero ostatak Panonskog mora ali da je ono nastalo od suza pastira Pavla koji je tu napasao svoje stado.   Na jezeru možete obići: Vodotoranj, Veliki park, Velika terasa, Muzički paviljon,  Spomen česma, ženski štrand, Statua Lajoša Vermeša…

 U popodnevnim časovima oko 19h  polazak za Bogatić. Očekivano vreme dolaska u Bogatić  oko 22h, zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 2.500.00  +  1.000.00  ( Obilazak STANDARD – Vođeni obilazak uz degustaciju 3 vrste vina – Signature line ) 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
-prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)

prema planu i programu izleta

  -obilaske prema programu

  -usluge turističkog vodiča / pratioca tokom izleta

-troškove ogranizacije izleta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

-individualne troškove putnika

-ulaznica za Vinariju Zvonko Bogdan, 1,000.00din.

NAČIN PLAĆANJA
Gotovinski, uplata avansa  od 1.500.00,din.prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred polazak

ili  u celosti gotovinski prilikom rezervacije.

 Za realizaciju izleta urađena je kalkulacija na  minimumu od   55  putnika po autobusu

Organizator izleta je turistička agencija Meridijan, upisana u Registar turizma BTP 146/2016

REZERVACIJA TAJNE VINOVE LOZE

Sastavni deo programa izleta  su OPŠTI USLOVI   organizatora izleta.

USLOVI OTKAZIVANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Za realizaciju izleta potreban je minimum od  55   putnika po autobusu .U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta najkasnije 48 sati pred putovanje. Organizator izleta će nastojati da putniku ponudi alternativni program za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem treba da prihvati. Ukoliko putnik  ne prihvata izmene organizator je dužan da vrati uplaćena sredstva u roku od 5 dana.U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, organizator će postupiti kao u prethodnom.

USLOVI OTKAZIVANJA OD STRANE  PUTNIKA:Putnik može pre otpočinjanja izleta potpuno ili delimično odustati od ugovora o organizovanju izleta pri čemu je dužan pismeno obavestiti organizatora izleta. Ako putnik pre otpočinjanja izleta odustane od ugovora u primerenom roku koji se određuje uzimajući u obzir vrstu izleta ( blagovremeni odustanak), organizator ima pravo na naknadu administrativnih troškova. U slučaju neblagovremenog odustanka putnika od ugovora , organizator izleta  može od putnika zahtevati naknadu predviđenu ugovorom, odnosno programom izleta. U slučaju da je putnik potpuno ili delimično odustao od ugovora o organizovanju izleta, pre početka kao i za vreme trajanja izleta, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, organizator izleta  ima pravo na naknadu stvarnih troškova. Opravdani razlozi putnika za odustanak od ugovora iz prethodnog navoda su : 1) iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca; 2) smrt putnikovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca; 3) elementarne nepogode u državi polazišta ili odredišta; 4) zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili odredišta; 5) vanredna situacija  u državi polazišta ili odredišta. U tom slučaju organizator izleta je dužan da na zahtev putnika pruži obrazloženje iznosa naknade.

UKOLIKO PUTNIK OTKAŽE PRIJAVU  za izlet 15 dana pre početka izleta , otkaz je moguć uz povraćaj novca ili promenu termina izleta. Otkaz putnika 15 dana do početka moguće je uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom zaračunavamo storno troškove i to : do10 dana pre početka izleta zadržava 30% od cene izleta, 10 do 7 dana pre početka izleta agencija zardržava 50 % od cene izleta, 7 do 3 dana pre početka izleta agencija zardržava 80 % od cene izleta manje od 3 dana pre početka izleta agencija zadržava 100 %  cene izleta.

Putniku je ponuđeno dobrovoljno osiguranje koje pokriva troškove raskida ugovora od strane putnika.

POTPISNIK UGOVORA o izlet ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom izleta i ostalim napomenama, organizatora izleta.

Organizator izleta će pružiti mogućnost putovanja licima sa smanjenom pokretljivošću ukoliko bude zahteva putnika.

REKLAMACIJA:Organizator izleta  je dužan, da obavesti putnike o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

OSTALE NAPOMENE: Agencija organizator izleta zadržava pravo promene redosleda pojedinih lokaliteta, nastalih zbog objektivnih okolnosti, gužvi u saobraćaju, promene radnog vremena objekta i usled drugih ne predviđenih okolnosti.Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o izletu. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli. Najkasnije 48 sati pred polazak organizator izleta šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na izlet.Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste!

Organizator izleta može zahtevati povećanje ugovorene cene, samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika, koje utiču na cenu outovanja. Pod promenom cene podrazumeva se promena cene goriva, cene aerodromske takse, uvođenje novih taksi ili izmena postojećih.

Organizator zadržava pravo da putem  LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Potpisnik ugovora o izletu ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom izleta, uslovima plaćanja i osiguranja.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program izleta istaknut u prostorijama agencije.

Prema Zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata  )  nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.

Ovaj program izleta sadrži informacije o zaštiti potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju.Informacije navedene u programu čine predugovorno obaveštenje iz čl.93 Zakona o zaštiti potrošača.

Organizator izleta je turistička agencija Meridijan, upisana u Registar turizma BTP 146/2016