ddor

Dragi posetioci,

Pomoć lekara odmah i bez dodatnih troškova

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom “DDOR-a Novi
Sad” obezbediće Vam pokriće eventualnih troškova lečenja za vreme
boravka u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.
Ovom polisom obuhvaćeni su i neophodni troškovi prevoza osiguranika
do zemlje prebivališta (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.
„DDOR Novi Sad”, u saradnji sa međunarodnom asistentskom kompanijom
“Europ Assistance” brine o Vašoj sigurnosti na putu, a Centar za pomoć
“Europ Assistance” garantuje Vam celodnevno pružanje brze i stručne
asistencije bilo gde u svetu.

Šta pokriva polisa?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom pokriva
troškove pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili
povrede, i to:

 • ambulantnog lečenja,
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala,
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice,
 • bolničkog lečenja,
 • neophodne dijagnostike
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti,
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje,
 • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:

 • Medicinska asistencija: pružanje informacija i
  pomoći 24 časa, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija
  neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju
  organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u slučaju smrti
  osiguranika.
 • Putna asistencija: informisanje u slučaju gubitka
  ili kašnjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne
  savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka,
  informacije u vezi rent-a-car usluga i dr.
 • Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoći
  (upućivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita,
  upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata,
  obezbeđenje usluga prevodioca, administrativna pomoć u vezi ličnih i
  putnih isprava (troškove honorara advokata plaća osiguranik, kao i
  troškove prevoda).

Moje beneficije

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu
putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili
porodično osiguranje.
Zaključenjem porodičnog paketa, koji podrazumeva osiguranje za oba
roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje
maloletne dece, možete ostvariti značajne popuste!

Treba znati

 • Za sve potrebne informacije pre putovanja možete se obratiti Korisničkom centru DDOR- a Novi Sad na telefon broj 021 480 2222.
 • Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja se mora zaključiti pre početka putovanja.
 • Mogu se osigurati lica do navršenih 85 godina života.
 • Ukoliko se dogodi osigurani slučaj – iznenadna bolest ili povreda za
  vreme boravka u inostranstvu, potrebno je da se obratite Centru za
  pomoć međunarodne organizacije “Europ Assistance” na sledeći način:
  pozivanjem broja +381 11 414 4101, slanjem SMS poruke na broj telefona +381 64 828 2020 ili slanjem e-maila na adresu putnaasistencija@ddor.co.rs.
  Prijavite podatke iz polise i razlog obraćanja, i postupite u skladu sa
  dobijenim instrukcijama. Centar za pomoć Vama je na usluzi i dostupan
  24 časa dnevno, a komunikacija se odvija i na srpskom jeziku.
 • Stručna lekarska pomoć će Vam biti ukazana od strane lica koje odredi predstavnik “Europ Assistance”.
 • Troškove ambulantnog lečenja i lekova koje eventualno sami platite možete da refundirate po povratku u zemlju.
 • Korisnik osiguranja je obavezan da zahtev za naknadu troškova
  podnese u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza,
  odnosno povratka u zemlju. 

ZA SVE INFORMACIJE :

meridian3@mts.rs
015/77-87-152
http://www.ddor.co.rs